Home

De Stichting Sportief Geloven ondersteunt mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap bij hun sportactiviteiten. Dat ondersteunen gebeurt in de breedste zin.

Corné de Koning 250214 Goes©DennisWisse-3

Sporters met een beperking hebben in onze samenleving in het algemeen een moeilijker toegang tot geld, middelen en medewerking.

De Stichting Sportief Geloven helpt individuele sporters daarom met een groot aantal praktische zaken. Door die ondersteuning kan de daadwerkelijke sportbeoefening (weer) de boventoon voeren.

De stichting werkt vanuit positief-christelijke beginselen. Ze zet zich in voor alle gehandicapte sporters, ongeacht hun geloof of afkomst. Wél wordt op prijs gesteld, dat ze de statuten van de stichting onderschrijven.

De bestuursleden en de vrijwilligers van de Stichting Sportief Geloven maken er geen geheim van, dat ze hun geloof uitdragen in de sport.

Wat nóg belangrijker is: ze proberen individuele gehandicapte (top)sporters bewust te maken van het geloof in hun eigen mogelijkheden.

Stal Balans

Sportbeoefening helpt gehandicapten om de lichamelijke mogelijkheden te verbeteren, om te ‘dealen’ met succes en teleurstelling, om grenzen te verleggen en om samen te werken in teamverband.