Wat ú kunt doen

De mensen achter de Stichting Sportief Geloven ontlenen hun motivatie aan de gedachte, dat ieder mens voor God even waardevol is: sporter, niet-sporter, gehandicapte, niet-gehandicapte.

Daarom voelt ze zich vrij om aan vrijwilligers vrijmoedig om hulp te vragen voor de praktische ondersteuning van de aangepaste sporters. Gelukkig zeggen vrijwilligers vrijwel altijd ‘ja’ op verzoeken van de stichting.

Vrienden

U mag zich ‘vriend’ van de stichting noemen als u een bijdrage in natura wilt leveren. Afhankelijk van sport en sporter zou u hierbij kunnen denken aan:

  • het beschikbaar stellen (eventueel voor een bepaalde periode) van vervoersmiddelen, zoals auto, bus, trailer, aanhangwagen, scootmobiel, rolstoel, e.d.
  • het beschikbaar stellen van sportbenodigdheden (bijvoorbeeld een betrouwbaar, goed getraind paard), algemene of aangepaste materialen en kleding.
  • een dag begeleiding naar wedstrijd of training als chauffeur/hulp.
  • een sporter begeleiden als buddy of klankbordpartner.
  • ruimte ter beschikking stellen voor stalling en/of opslag van sportmaterialen.
  • ruimte ter beschikking stellen voor het geven van presentaties.
  • het verzorgen van drukwerk.
  • de Stichting in contact brengen met bedrijven en/of personen die ons verder kunnen helpen.
  • etc.

Donateurs

Behalve ‘vrienden’ heeft de stichting ook donateurs nodig. Elke donatie  -groot of klein-  is van harte welkom. De Stichting Sportief Geloven is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd is over schenkingen en legaten die de stichting ontvangt. Als u daarover vragen heeft, staan we u graag persoonlijk te woord.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting, zie belastingdienst.

Donaties kunnen worden overgemaakt naar onze bankrekening NL 91 INGB 0005 9228 51 ten name van Stichting Sportief Geloven te ’s Heer Hendrikskinderen. Vermeld s.v.p. uw contactgegevens voor de ontvangstbevestiging.

Fiscaal nummer: 8512.34.239