Wat we doen

Bestuurders en vrijwilligers van de Stichting Sportief Geloven weten uit ervaring, dat vooral bij beginners veel onbekendheid bestaat over aangepast sporten.

De stichting heeft kennis in huis omtrent mogelijkheden, classificaties en regels van diverse sporten. Individuele sporters kunnen gebruik maken van die expertise. De stichting stelt zich hierin op als vraagbaak.

Gehandicapte sporters lopen ook tegen veel praktische problemen op. Ze hebben doorgaans meer hulp nodig dan niet-gehandicapte sporters. Vervoer is bijvoorbeeld veel lastiger. De stichting bemiddelt bij het vinden van hulpvaardige vrijwilligers.

Soms hebben gehandicapte sporters behoefte aan stoffelijke ondersteuning, zoals als financiën en/of materialen. De stichting kan die (deels) bieden.

Soms ook bestaat de hulp uit immateriële zaken: een buddy, een klankbord, hulp bij public relations. Aan de hand van een reeks inleidende persoonlijke gesprekken wordt passende ondersteuning gezocht.

Op dit moment staat de Stichting Sportief Geloven in contact met enkele tientallen gehandicapte sporters. De takken van sport lopen sterk uiteen. Daadwerkelijke hulp wordt bijvoorbeeld verleend aan een roeier, een rolstoelhockeyer, een basketballer, dressuuramazones en ook een danspaar.

Jaarverslag Stichting Sportief Geloven 2013, download.